Novinky ze společnosti Solitea Česká republika

Zde naleznete seznam archiv veškerých článků ze všech kategorií, publikovaných na www.money.cz.

[Nový modul] ERP Money je již 100% připravené na příchod GDPR

Možnost anonymizace dat, omezení přístupových práv uživatelů nebo přehledný log důležitých uživatelských akcí v seznamech s osobními údaji. K ERP Money si nově můžete dokoupit modul GDPR, který vám pomůže splnit požadavky evropské směrnice GDPR.

[Money S3 18.300] Postupná příprava na GDPR i možnost nastavení fakturační adresy

Nová verze Money S3 reaguje na požadavky evropské směrnice GDPR i podněty od vás. Jako administrátorovi vám umožňuje v nastavení přístupových práv přikázat uživatelům silnější přístupová hesla a v nastavení firmy zase potěší novou záložkou pro fakturační adresu. Silnější hesla pro všechny uživatele V nastavení přístupových práv uživatelů máte jako administrátor nově možnost určit, jak silná hesla si musí lidé pro přístup do Money S3 nastavit. Na výběr máte nízkou, střední nebo vysokou sílu hesla. Platí přitom, že silnější hesla jsou delší a obsahují velká i malá písmena, číslovky nebo speciální znaky. Pokud uživatelé pro přihlášení žádné heslo nepoužívají, program je automaticky upozorní, aby to napravili. Výjimkou je případ, kdy v Money vůbec nemáte založený uživatelský účet – v takovém případě ale doporučujeme účet založit a heslo vyplnit. Administrátoři mají navíc možnost vynutit pravidelnou změnu hesla. Možnost najdete v nastavení přístupových práv – a sami zvolíte, jak často má Money změnu hesla po uživatelích vyžadovat. S ohledem na GDPR jsme

Prekluzivní lhůta v daňovém řádu a v zákoně o daních z příjmů

V poslední době jsem se několikrát setkal s dotazy na téma, od kterého období můžou klienti skartovat své účetnictví či daňovou evidenci. S touto otázkou úzce souvisí problematika prekluzivní lhůty, které je věnován tento článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Drtivá většina daňových subjektů, ať již při zahájení podnikání nebo při dosažení jakéhokoliv jiného příjmu, řeší otázku, jak s dosaženým příjmem (nebo také ztrátou) naložit, zda mu vzniká povinnost podat daňové přiznání, jakým způsobem stanovit základ daně z příjmů a následně vypočítat samotnou daň. Samotným podáním daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení, jehož posláním je správně stanovit daň. Pokud v přiznání (tvrzení) nenalezne správce daně nějaké nesrovnalosti či mu nejsou známy jiné okolnosti, ohledně niž by byl nucen zahájit postup pro odstranění pochybností, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření daně. Všichni víme, že správce daně může následně – po vyměření – zahájit daňovou kontrolu, kterou zjišťuje, zda daň byla stanovena ve správné výši. V této souvislosti vyvstává otázka, zda existuje nějaká překážka pro provedení daňové kontroly.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close