Sklady

  Katalog

  Jedná se evidenci všech produktů a služeb, se kterými firma při své činnosti přichází do styku – zboží, materiál, vlastní výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atd. Na základě katalogu jsou pak vytvářeny seznamy zásob a ceníkové ceny.

  • Každé položce lze přiřadit detailní evidenci, např. výrobní číslo, sérii, čárové kódy či kódy PLU i datum exspirace, stejně jako podrobnou velikost v libovolných jednotkách (délka, hmotnost, objem) nebo uživatelské parametry (např. předem nadefinované vlastnosti, které se potom již jen přiřazují určitým položkám).
  • „Složené položky“ jsou sestavy, které se skládají z jiných položek katalogu, spolu s uvedeným počtem jednotlivých komponent. Podle způsobu určení ceny, tvorby zásob a zaúčtování se dají definovat jako Sada, Komplet nebo Výrobek.
  • „Příslušenství“ je naopak položka, která se logicky váže k položce jiné (např. obal se váže k CD). Při výběru položky do dokladu může být automaticky připojeno i příslušenství.
  • Lze definovat i logické (neskladovatelné) položky jako je Služba nebo Poplatek.
  • Evidence dodavatelů a odběratelů u položky katalogu dovoluje sledovat individuální dodací podmínky pro jednotlivé partnery a specifické dodavatelské i odběratelské kódy a názvy položky: zjednodušeně řečeno, kdo prodává co, kdy a za kolik.

  Sklady a skladové zásoby

  Sklad

  Zobrazení zboží ve skladu

  Je možné vytvářet neomezený počet fyzických nebo logických skladů. Struktura zásob se dá vytvořit individuálně, nebo je možné ji přebrat z katalogu či jiného skladu. Přebraná struktura může být aktualizovaná podle změn ve zdroji.

  V rámci skladu mohou být definovány tzv. skladové pozice, které představují jednotlivá místa, na nichž jsou zásoby ve skladu uloženy (např. „horní polička“ nebo „box 5“).

  Zásoby

  Zásoba ve skladových jednotkách vyjadřuje fyzický stav zásob určité položky na určitém skladě. Skladová cena je účetní veličina hodnocení zásoby. Každý pohyb na skladě je započítán jak ve skladových jednotkách (množství zboží), tak v penězích (celková cena přijatého/vydaného zboží v domácí měně).

  Stavy zásob jsou evidovány:

  • v množství – počtu skladových jednotek;
  • ve skladových cenách – počtu jednotek domácí měny.

  Dodržení principu historické ceny lze zabezpečit dvěma metodami, které jsou povolené legislativou: tj. v individuálních cenách (metoda FIFO), nebo váženým aritmetickým průměrem.

  Při příjmu vstupuje do ceny zásob kromě vlastní ceny pořízení (nákupní cena) také hodnota nákladů souvisejících s pořízením zásob (doprava, další poplatky, cla atd.).

  V rámci jedné zásoby je vedena detailní evidence dílčích zásob podle výrobních sérií nebo data exspirace a podle skladových pozic.

  V rámci celého skladu, nebo i jednotlivých skupin zásob lze nastavit několik parametrů, kterými se řídí zpracování zásob. Mezi nejdůležitější patří povolení výdeje do záporného stavu. Systém zpětně automaticky vyrovnává rozdíl mezi nesprávně odhadnutou prodejní cenou a následným příjmem za mírně odlišnou částku. Dalším údajem v nastavení je např. norma pojistné a obratové zásoby.

  V systému je možné nastavit maximální a minimální stav zásoby. To se dá využít např. k upozornění při poklesu stavu pod limitní hranici nebo k výpisu nadlimitních a podlimitních zásob, eventuálně i k automatickému vystavení objednávky směrem k hlavnímu dodavateli.

  Tiskové sestavy

  K dispozici je celá řada výstupních sestav – aktuální stav zásob i stav k požadovanému datu v minulosti, skladová regleta, historie skladových pohybů, podlimitní sestavy. Součástí tiskových sestav je i výkaz Intrastat.

  Skladové uzávěrky a inventury

  Skladové uzávěrky slouží k rozčlenění skladových pohybů do období podle zvolené periody uzávěrek. Při uzávěrce je vypočten koncový stav zásob k datu uzávěrky a je vytvořen nový stav zásoby v dalším období o stejné velikosti. V uzavřeném období již není možné provádět žádné změny.

  Inventura je speciálním případem skladové uzávěrky. Při ní je pomocí inventurních dokladů zadán skutečný, fyzicky zjištěný stav zásob. Před uzavřením období jsou na inventurní rozdíly vygenerovány inventurní doklady – příjemka a/nebo výdejka, které upraví evidenční stav zásob v systému tak, aby odpovídal fyzickému stavu.

  Skladové doklady

  Změny zásob se provádějí vystavením příjmových a výdejových dokladů, které obsahují skladové položky. Jedná se o dodací listy vydané/přijaté, prodejky vydané/přijaté, příjemky/výdejky.

  • „Převodky“ slouží k převodům zásob ze skladu na sklad.
  • „Výrobky“ podporují jednoduchou výrobu. Jedná se o naskladnění hotového produktu a současné vyskladnění jeho komponent (ze skladu se odepíše obal, CD a „licence na jeden disk“ a okamžitě se připíše nové CD připravené k prodeji).

  Rozšíření: Sklady Plus

  Nadstavba Sklady Plus rozšiřuje vlastnosti skladů o funkce, které využijí společnosti se složitějším skladovým hospodářstvím či provozovatelé větších internetových obchodů.

  • Generování objednávek – Funkce automatického generování objednávek chybějícího množství zásob k datu expedice s ohledem na skladové zásoby, již vydané a přijaté objednávky a jejich platnost.
  • Příslušenství a alternativy – Možnost přiřazení jakékoliv další karty Katalogu, která se s danou položkou prodává současně (Příslušenství), má stejné vlastnosti a může ji nahradit při vytváření Výrobku nebo při prodeji (Alternativa), nebo je jen logickým následovníkem v produktovém portfoliu (Náhrada). Také je možné určit karty , které se k dané položce při prodeji doporučují pořídit (Doplněk).
  • Varianty – Možnost evidence, tvorby a automatického generování podřízených položek Katalogu podle definovaných parametrů (barvy, velikost apod.).
  • Více měrných jednotek – Evidence libovolného počtu měrných jednotek vybrané položky Katalogu a přepočtu mezi nimi, respektive možnost nákupu a prodeje v různých jednotkách.
  • Více čárových kódů – Možnost evidence různých čárových kódů na kartách Katalogu a jejich jednotkách (balení apod.).
  • Dodavatelské ceníky – umožňují výběr a dotažení nákupní ceny do vydaných dokladů (poptávka vydaná, nabídka přijatá, objednávka vydaná). Dodavatelské ceníky lze vhodně využít společně s modulem XLS Import. Dodavatelský ceník poskytnutý dodavatelem ve formátu XLS, lze pomocí modulu XLS Import importovat do seznamu ceníků včetně jeho položek. Následně lze dodavatelský ceník vyžít pro tvorbu dodavatelských ceníků, objednání zboží, správné ocenění objednacího dokladu a další funkce. Další významnou funkcí dodavatelských ceníků je možnost využití pro ocenění vlastní práce (kalkulační ceník vlastních prací). Tuto funkci lze využít v novém modulu Zakázky pro sledování plánovaných a skutečných mzdových nákladů.

  Rozšíření: Obaly EKO-KOM

  Při použití obalů, podléhajících ekologické likvidaci, vytváří tento modul příslušné pravidelné výkazy EKO-KOM podle platné legislativy.

  Máte zájem o Money S4?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Moduly

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close