Vlastnosti ERP informačního systému Money S4

Informační systém s přívětivým ovládáním

Snadné a jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní  je klíčem k úspěchu jakékoliv aplikace. ERP podnikový informační Money S4 není výjimkou, a proto se vzhledem i funkčností podobá jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké. Přitom je ale zachován rychlý způsob práce pomocí předem definovaných klávesových zkratek.

Money S4 nabízí jednoduché a rychlé grafické prostředí, které je navíc doplněno o možnost definování klávesových zkratek, nezbytných pro rychlou práci účetních.

  • Seznamy – jsou základní pracovní jednotkou Money S4. Obsahují vždy záznamy stejného druhu (např. seznam faktur vydaných, seznam firem, seznam majetku aj.). Jejich hlavní úlohou je pořizování, opravování a mazání záznamů a zobrazení jejich přehledu uživateli. Seznam má podobu tabulky, ve které je možné volit si pořadí sloupců a definovat sloupce nové, snadno vyhledávat pomocí různých proměnných a filtrů (je možné aplikovat je současně), kopírovat a přebírat data atd.
  • Přístupová práva – jejich systém je řízen myšlenkou tzv. Rolí. Těch lze vytvořit libovolné množství a každé z nich potom definovat jiná přístupová práva, která pak už jen přiřazujete jednotlivým uživatelům. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na jedné kartě.
  • Jazykové verze – standardně je pro práci s programem k dispozici čeština, slovenština, angličtina, němčina, bulharština a maďarština. Další jazykové mutace je možné dodat v rámci implementace.

Náhled faktury vydané v maďarštině.

  • Cizí měny – v systému je vždy nastavena tzv. Domácí měna. Každý doklad má uvedenu Primární cenu, která je zároveň automaticky převáděna na měnu domácí podle zadaného kurzu. Pomocí kurzovních lístků lze on-line evidovat vzájemný aktuální kurz.
  • Přebírání dokladů – jde vlastně o vytvoření nového dokladu z již existujícího. Lze ho využít např. při vyřízení objednávky vystavením faktury.
  • Zaokrouhlování částek – způsoby zaokrouhlení je možné dopředu zvolit a uložit. Ceny lze zaokrouhlovat např. i na tzv. „baťovské ceny“ (ceny v rozmezí 0–449,99 Kč budou končit částkou XX,90 a ceny nad 500 Kč částkou XX9,00).
  • Export/import – kterýkoliv seznam je možné převést do XML a zpět. Toho využijete například při převádění dat mezi programy Money S4 a Microsoft Excel.
  • Automatické akce – často opakované série úkonů je možné uložit a poté jednoduše vyvolat jejich posloupnost na libovolných datech.
  • Historie akcí – podnikový informační systém Money S4 dokáže uchovávat veškeré akce provedené kterýmkoliv uživatelem a snadno je zpětně dohledá.

Moduly ERP Money S4

Informační systém Money S4 disponuje řadou modulů, které pokrývají potřeby firem z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Většina běžných vlastností je součástí kompletů Money S4 Office a Money S4 Premium, další nadstandardní funkce jsou obsaženy v rozšiřujících, samostatně distribuovaných modulech.

Mezinárodní DPH

mezinarodni_dph

Modul s neomezeným množstvím registrací k DPH pro všechny, kteří platí DPH i mimo Českou republiku.

CRM

crm

Zautomatizuje komunikaci se zákazníky, umožní vám vytvářet hromadné operace a zlepšuje přehled o práci vašich obchodníků.

Zakázky

zakazky

Pomůže vám jednoduše sestavit plán i rozpočet, evidovat náklady i výnosy a propojit vše s položkami dokladů.

Evidence tržeb

Modul, se kterým vyřešíte elektronickou evidenci tržeb v Money S4. Ideální pro firmy, které přijímají hotovost jen příležitostně a nepotřebují náročný systém.

Účetnictví

ucetnictvi

Vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.

Adresář

adresar

Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů (faktury, sklady, objednávky apod.).

Fakturace

fakturace

Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.

Ceníky

cenik

Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod.

Sklady

sklady

Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů.

Objednávky

objednavky

Včetně aparátu poptávek a nabídek, zajištění předprodejní fáze obchodu, objednávky přijaté i vydané.

Majetek

majetek

Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.

Personalistika a mzdy

personalistika_mzdy

Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.

Expedice

expedice

Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek - tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.

iDoklad konektor

idoklad_konektor

Jednoduchá fakturace z vašeho SmartPhone s napojením na Money S4.

Target S4

target

Mzdové účetnictví, komplexní řízení lidských zdrojů, organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců.

TaxEdit S4

taxedit

Nadstandardní komfortní správa daňových formulářů, zpětnovazební kontrolní systém.

Datev Balance

datev_balance

Výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů, komplikované závěrkové operace včetně cash flow bez problému, česká, slovenská a německá legislativa, standardy IFRS.

JetWEB S4

jetweb

Aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového obchodu, přímá návaznost do systému, provázanost Money S4 s dalšími zákaznickými řešeními.

 

Potřebujete pomoc s výběrem? Zeptejte se nás!

Jméno:*

Společnost:

E-mail*:

Telefon:

Zpráva


 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close