CSW West

MonExcel

export tiskových sestav do Excelu pomocí precizních šablon.

Charakteristika

Pomocí programu MonExcel můžete exportovat vybrané tiskové sestavy z ekonomického systému Money do programu Microsoft Excel (případně jiných kompatibilních programů, např. OpenOffice). Sestavy MonExcel graficky formátuje podle tzv. převodních šablon - byť se nejedná o univerzální převodník všech tiskových sestav, nejpoužívanější šablony jsou standardní součástí programu (zkušenější uživatelé si mohou vytvořit další, nebo graficky upravit stávající). Vlastní export z Money do MS Excel je velice jednoduchý a zvládne ho i uživatel začátečník.

Klíčové vlastnosti


Oproti nativnímu XLS Money exportu přináší MonExcel tyto výhody:

• převodní šablona je přímo optimalizována pro konkrétní sestavu. Výsledná sestava v Excelu tak neobsahuje různé „slepé“ řádky či sloupce, neforemná písma nebo nelogicky sloučené buňky. Sestavu z MonExcelu můžete bez problémů ihned použít pro další zpracování (např. součty, vzorce, apod.), aniž by bylo potřeba „čistit“ buňky do použitelné formy. Většina převedených sestav má navíc automatické ukotvení buněk s nadpisy (i když sestava obsahuje velké množství řádků, při rolování stále vidíte nadpis každého sloupce)

• přímo v XLS šabloně můžete nadefinovat základní matematické operace na řádku (sčítání či násobení proměnných z Money)

• v některých případech je možné pomocí tzv. rozšíření upravit převodní šablonu tak, aby si dodatečně načetla další doplňující proměnné, které jinak v editoru formulářů Money nejsou k dispozici (v případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace)

• převodník podporuje kromě staršího .xls formátu (Excel 97-2003) i novější .xlsx (Excel 2007 nebo vyšší)

V současné verzi jsou k dispozici tyto převodní šablony


Účetnictví:

• Banka: Kniha bankovních dokladů
• Banka: Kniha bankovních výpisů
• Banka: Seznam bankovních dokladů
• Hlavní kniha
• Interní doklady: Seznam interních dokladů 
• Kontrola úhrad: Dlužníci
• Kontrola úhrad: Penalizace
• Kontrola úhrad: Seznam upomínkovatelných pohledávek
• Kontrola úhrad: Věřitelé
• Kontrola zaúčtování DPH na prvotní doklady
• Obratová předvaha
• Ostatní závazky: Kniha závazků
• Ostatní závazky: Seznam závazkových dokladů
• Pohyby na účtech
• Pokladna: Pokladní kniha
• Pokladna: Seznam pokladních dokladů
• Přehledové sestavy: Obraty podle činností
• Přehledové sestavy: Obraty podle partnerů
• Přehledové sestavy: Obraty podle prodejců
• Přehledové sestavy: Obraty podle středisek
• Přehledové sestavy: Obraty podle zakázek
• Přehledové sestavy: Platební morálka partnerů
• Přehledové sestavy: Výpis dokladů
• Přehledové sestavy: Ziskovost dle zakázek
• Přehledové sestavy: Ziskovost partnerů
• Přiznání k DPH
• Rozvaha
• Saldo
• Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH
• Stav účtů
• Stav závazků a pohledávek ke dni
• Účetní deník
• Účetní výkazy: Rozvaha v plném rozsahu
• Účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
• Výsledovka

Fakturace:
• Faktura vystavená
• Kniha faktur přijatých
• Kniha faktur vystavených


Adresář:
• Seznam adresních skupin
• Seznam firem
• Seznam kontaktních osob

Sklady:
• Intrastat (podklady pro výkaz)
• Intrastat (výkaz)
• Inventury: Duplicitní položky na inv. dokladech
• Inventury: Chybějící položky na inv. dokladech
• Inventury: Inventurní doklady
• Inventury: Inventurní rozdíly
• Inventury: Inventurní soupis
• Inventury: Položky na inv. dokladech mimo rozsah inventury
• Inventury: Zásoby s nulovou pořizovací cenou
• Kusovník
• Přehled skladových dodávek
• Přehledové sestavy: Celkový obrat
• Přehledové sestavy: Obrat sumární i po dokladech podle... Odběratelů, Středisek, Činností, Zásob, Zakázek, Prodejců, Skladů, Zkratky zásoby, PLU zásoby, Katalogu zásoby, Čárového kódu zásoby
• Seznam skladových dokladů
• Seznam skladových pohybů
• Sklad. vystavený dodací list
• Skladová prodejka
• Skladová převodka
• Skladová příjemka
• Skladová výdejka
• Skladový ceník
• Statistika zásoby
• Výpis podlimitních a nadlimitních zásob
• Výpis stavu zásob
• Zásoby na skladě: Skladové karty

Objednávky:
• Nabídka vystavená
• Objednávka přijatá 
• Objednávka vystavená 
• Seznam přijatých objednávek 
• Seznam rezervací/objednávek
• Seznam vystavených nabídek
• Seznam vystavených objednávek

Mzdy:
• Přehled nepřítomností
• Seznam zaměstnanců

Majetek:
• Karta investičního majetku
• Seznam investičního majetku
• Seznam leasingového majetku

Kniha jízd:
• Kniha jízd

Stáhněte si

* plně funkční zkušební verze - pro uživatele licencovaných verzí slouží i jako aktualizace.Tato verze obsahuje šablony Money verze 12.100, je však možné ji použít i pro nižší verze Money (minimální podporovaná verze je 9.080).

MonExcel - verze 3.0.0.1 *

Objednávka

Objednávky zasílejte na na e-mailovou adresu plzen@money.cz, cena tohoto programu je 1.980,- Kč (bez DPH) - jedná se o multilicenci, v rámci jedné firmy (jednoho IČO) je tedy možné program nainstalovat na neomezený počet stanic. V objednávce nezapomeňte uvést Vaši fakturační adresu, včetně IČO a DIČ (upozornění pro firmy ze Slovenska: k objednávce je nutné doložit také osvědčení o plátcovství DPH!).