CSW West

JetMIS S3

Manažerský informační systém pro Money S3
Kvalitní a propracovaný reporting již není výsadou jenom velkých společností. Určitou formu reportingu provádí asi každý, kdo vlastní, nebo se podílí na řízení společnosti. JetMIS S3 je nástroj, který do Vašeho PC přináší nejmodernější techniky reportingu, ušetří Vám čas a v důsledku i peníze.

Základní popis

JetMIS S3 je manažerský informační systém (MIS) pro Money S3. Nabízí se ve dvou verzích. Verze Financial obsahuje moduly Účetnictví a Pohledávky a Závazky, verze Premium pak navíc i modul Sklady a odbyt.

JetMIS S3 využívá výhody kontingenčních tabulek (tzv. pivot analýza), ve kterých máte obrovskou svobodu definice sloupců i řádků, seskupování i filtrování dat. Pomocí metody Drill-down se můžete prokliknout až na prvotní záznamy. V účetní části je to řádek účetního deníku a ve skladové zase pohyb zásoby. JetMIS S3 si dávkově na příkaz obsluhy načítá data do vlastní databáze, ze které pak nabízí jejich velmi rychlé analyzování. Importovat je možné více let a tak je možně dělat meziroční porovnání.

Vytvořené reporty si můžete ukládat pro příští použití. Samozřejmostí je export do formátu Microsoft Excel. Přímo v prostředí JetMIS S3 si můžete vedle analyzovaných dat zobrazit i graf, který lze také exportovat. Na výběr je několik typů grafu, podle charakteru dat.

JetMIS S3 se vyznačuje především svou rychlostí a pestrostí analýzy dat. Kromě klasických přehledů, je tak velkým pomocníkem pro tvorbu výročních zpráv i podkladů na porady. Pomocí speciálních funkcí, které jsou popsané níže, obslouží i náročnější požadavky na reporting.

JetMIS S3 se skládá z následujících modulů:


Modul Účetnictví a Finance

Účetní část JetMIS S3 nabízí tvorbu a prohlížení reportů čerpající data z účetního deníku – hlavní knihy. Tato část není určena jen účetním společnostem. Najde uplatnění u všech firem, které poskytují služby, nevedou skladové hospodářství, a přesto potřebují rozklíčovat výnosy i náklady dle svých dodavatelů, odběratelů, nebo kontrolingových proměnných.

  • Účetní deník
  • Zde je možné v časové ose analyzovat obraty i zůstatky jednotlivých účtů. K dispozici je měsíční, kvartální, roční i meziroční srovnání. Agregace účtů účtové osnovy je od účtových tříd, syntetických účtů až po analytické členění včetně názvu účtu. Samozřejmostí je možnost filtrování i seskupování dle středisek, činností i zakázek. Nechybí ani možnost sledovat náklady i výnosy dle jednotlivých adres dodavatelů, nebo odběratelů. Vše v naprosté svobodě kontingenčních tabulek s možností zobrazení grafu a exportem do Excelu. V této části JetMIS S3 hravě vytvoříte například měsíční obratovou předvahu, ve které rychle odhalíte podezřelé obraty, nebo zůstatky a prokliknutím rychle zjistíte, které účetní zápisy a doklady za těmito obraty a zůstatky stojí. Ideální je tak nejen na sledování běžných výkyvů v obratech, ale i pro hledání chyb.
  • Náklady a výnosy
  • Náklady a výnosy využívají stejného zdroje dat, jako sekce Účetní deník, ale všímá si už jen účtů tříd 5 a 6, tedy nákladů a výnosů. Zde již není předmětem sledování konkrétních analytických účtů. Tato část JetMIS S3 je vhodná spíše pro ekonomické ředitele, nebo manažery, kteří chtějí vyhodnocovat náklady, výnosy a zisk jednotlivých středisek, zakázek, nebo činností, chtějí sledovat trend v časové ose s procentuálním i absolutním vyjádření změny oproti předchozímu období (horizontální analýza) i procentuální vyjádření podílu nákladů jednotlivých středisek na nákladech celé společnosti (vertikální analýza). Stejné ukazatele je samozřejmě možné sledovat i pro výnosy i zisk a také například dle zakázek, činností, nebo adres dodavatelů i odběratelů.


Modul Pohledávky a závazky

Zapomeňte na tištění sestav pohledávek! Pomocí JetMIS S3 a jeho modulu „Pohledávky a Závazky“ máte neustálý přehled o stavu pohledávek i závazků Vaší společnosti.

Během několika minut si vytvoříte a uložíte několik přehledů pohledávek, které si pak jednoduše pouze prohlížíte, nebo s nimi dále pracujete. Máte možnost si vytvořit sumární přehled pohledávek dle odběratelů v časové struktuře dle dní po splatnosti. Dvojím poklikání na sumu pohledávek partnera se Vám ihned zobrazí seznam faktur, které tuto částku tvoří. Doklady je možné zobrazit i rovnou v kontingenční tabulce – záleží pouze na Vás. Modul „Pohledávky a Závazky“ je vhodný i k vyhledání možností zápočtů. V jednom přehledu si totiž můžete zobrazit současně pohledávky i závazky ve dvou sloupcích a hned zjistíte, s kým by šel udělat zápočet.Modul Sklady a Odbyt

Modul slouží pro přehledy obratů skladových zásob dle mnoha parametrů a filtrů. Rychle tak můžete analyzovat měsíční prodeje dle odběratelů, skladů, středisek, činností i zakázek, nechybí sledování kusů, pořizovací ceny, tržeb i marže a jednoduše zjistíte, které zboží Vám nejvíce vydělává a kde se marže nebezpečně blíží nerentabilní hranici. Modul přebírá strukturu skladů a tak si rychle uděláte sumární přehled prodeje dle jeho skupin ve víceúrovňové hierarchii. Díky vlastnostem kontingenční tabulky chvilku koukáte na sumární obraty dle partnerů a když se rozhodnete, vmžiku se můžete podívat podrobněji jaké zboží daný odběratel odebral. Kromě prodejů lze analyzovat i nákupy, převody mezi sklady, nebo jiné výdeje. Díky tomu, že modul obsahuje veškeré pohyby je možné jím získat i velmi rychlý stav zásob.Pokročilé funkce

  • Tvorba vlastních dimenzí
  • Pro nejnáročnější uživatele JetMIS S3 nabízí možnost vytváření vlastních dimenzí. V praxi se to dá využít například tak, že si v účetní části můžete vytvořit novou dimenzi seznamů účtů účtové osnovy, kde si třeba nákladové účty poskládáte do skupin dle charakteru nákladu. Jednoduše pak můžete sledovat třeba náklady na vozový park, majetek, administrativu, nebo marketing. Můžete si udělat vlastní seskupení středisek, nebo ve skladové části poskládat zboží do skupin dle části jeho názvu.
  • Propojení s dalšími XLS reporty
  • Obrovskou výhodou je možnost načítat účetní i skladová data do vlastních XLS souborů. Ti co používají vlastní XLS reporty, mohou jednotlivé buňky, které by běžně vypisovali ručně, nastavit pomocí speciální funkce tak, že se do nich data z JetMIS S3 načtou sami. Do buňky vlastního reportu tak můžete načítat třeba obrat vybraného nákladového účtu pouze pro konkrétní středisko. Ušetříte tak čas při zdlouhavém tisknutí všemožných výsledovek a reportů. Pro někoho, kdo například dělá reporty pro zahraniční majitele a má předepsaný design reportu je tato funkce velkým pomocníkem.


Ceník

ProduktCena
JetMIS S3 Financial
moduly Účetnictví a Finance a Pohledávky a závazky
11 990 Kč
JetMIS S3 Premium
všechny moduly (včetně skladu)
16 990 Kč
JetMIS S3 Financial - další PC 5 900 Kč
JetMIS S3 Premium - další PC 7 990 Kč
Nasazení v rozsahu 3 hodin včetně vytvoření 3 reportů 2 990 Kč
Maintenance/Upgrade na 1 rok je 15% (z ceny licencí)
* Výše uvedené ceny jsou bez DPH