CSW West

Automatická reindexace

program pro Reindexaci tabulek Money S3 spouštěný nezávisle na Money např. v naplánovaných úlohách

Pozor! Určeno pro správce systému a zkušené uživatele Money S3 (2000)! Výrobce nenese odpovědnost
za případné poškození dat způsobené neodborným užitím programu.

Funkce:


Program provede reindexaci datových souborů Money S3 podle parametrů předaných programu
při jeho spuštění. Umístěním do naplánovaných akcí systému Windows je možno snadno a
bezpečně provádět pravidelnou údržbu dat Money S3.

Výhody:


- při reindexaci nemusí být spuštěné Money S3
- je možno stanovit, které agendy a které účetní roky reindexovat
- program dokáže provést reindexaci i v případě, že jsou Money S3 spuštěny na jiné stanici
(typický případ: odpojená terminálová session)
- program zapisuje při každém spuštění a ukončení stručné informace o výsledku reindexace.
To umožňuje snadnou kontrolu funkčnosti

Podbrobné informace o možnostech spouštění programu se dočtete v souboru readme.txt,
který se nachází v adresáři, kam si program nainstalujete.

Licencování:


Program je distribuován jako 30-ti denní zkušební verze. Po uplynutí této doby přestane
program automaticky provádět svoji činnost. Registrace programu je možné objednat
na adrese: CIGLER SOFTWARE West, s.r.o., Resslova 20, 301 35 Plzen, tel. 377 222 001 nebo
na emailové adrese: plzen@money.cz .